Dynamiskt Skytte IPSC

Idag (2012) representeras IPSC i 85 länder (vilka kallas Regioner) från Argentina till Österrike och antalet skyttar i världen är över 200 000. Varje år möts de valda ledamöterna från respektive land vid IPSC:s stora rådsmöte, General Assembly.

I dynamiskt skytte måste den tävlande försöka mixa precision, kraft och snabbhet till en vinnande kombination.

Måltavlorna är 57 gånger 45 centimeter med en centralt placerad, i ändarna avsmalnande högsta poängzon, 15 cm på bredaste stället och 32,5 cm hög. Den kallas A-zon och ger 5 poäng per träff.

Det mesta skyttet sker på korta håll 5-15 meter men skytte på upp till 45-50 meter förekommer. Att träffa ett 15 cm brett träffområde på 45-50 meter kan tyckas enkelt för en erfaren pistolskytt, men inom IPSC-skytte är endast grova vapen tillåtna (9 mm eller grövre kaliber).

Kaliberkravet speglar det historiska arvet för denna moderna sport, och att hantera ett grovkalibrigt vapen är betydligt svårare än ett finkalibrigt vapen avsett för rent precisionsskytte. Speciellt när skytten samtidigt försöker skjuta så snabbt som möjligt under rörelse.

Även tiden är en avgörande faktor. Uppnådd poäng från träffarna divideras med totaltiden för genomförandet av skjutmomentet på stationen, vilket ökar utmaningen.

IPSC-skytte bedrivs i tre huvudgrenar, pistol, gevär och hagelgevär, alla med olika divisioner att tävla i beroende på vilken vapentyp de tävlande använder.

Multipla mål, rörliga mål, mål som reagerar vid träff, uppblandade med ej skjutbara strafftavlor (ger minuspoäng vid träff) som även kan skymma eller täcka delar av skjutbara mål, utgör det unika i IPSC-stationerna. Till detta kommer också hinder, förflyttning, tävlingsmässig taktik och i stort sett vilken annan relevant svårighet som helst som stationskonstruktören kan klura ut för att bibehålla skyttarnas entusiasm och intresset hos åskådarna.

Samtidigt stipulerar IPSC:s regler att stationerna ska vara dynamiska och variationsrikedom uppmuntras för att förhindra likriktning.

Trots sportens krigiska rötter har den mognat och utvecklats bort från detta förflutna på precis samma sätt som karate, fäktning och bågskytte m fl sporter utvecklats från sina ursprung. IPSC-skytte är en internationell sport, med tyngdpunkt på säkerhet och säker vapenhantering. Precision, kraft och snabbhet ska premieras lika i tävlingar runtom i världen. Den högsta utmärkelse och ära man kan uppnå inom sporten är att bli IPSC Världsmästare.

Här nedan är en video på hur Dynamsikt Skytte ser ut.

För mer information besök I.P.S.C SverigePiteå Pistolklubb 2013