Precision pistol competition (PPC)

Precision pistol competition, PPC, är en skytteform som började som ett polisiärt träningsprogram för det amerikanska polisväsendet (Police Pistol Combat/Competition).

PPC har funnits i Sverige sedan mitten på 90-taletoch upptogs av Svenska pistolskytteförbundet 2004.

PPC skjuts på en bana med förbestämda avstånd på 3, 7, 15, 25 samt 50yard (på vissa platser används ibland meter). Tider, antalet skott/omladdningar samt skjutställningar är även de förbestämda, beroende på vilken av de tre matchtyperna(150 skott(”1500″), 60 el 48skotts) man skjuter.

De tre matchtyperna delas sedan in i fler underkategorier.
150 skotts matcher: R1500 & P1500. (R=revolver, P=Pistol)

60 skotts matcher: Open Match, SR6″ & SP5″ (SR=Standard Revolver, SP=Standard Pistol)(Int. benämning:Distinguished revolver/pistol)

48 skotts matcher: SP5″FR, SR2,75″, SR4” (FR=Fasta Riktmedel)(Int. benämning:Stock semi automatic pistol, Off-Duty revolver & Service revolver)

De skjutställningar som förekommer är:
Stående utan stödhand, Stående med stödhand, Knästående, Knästående i skydd av barrikad, Vänster resp. Höger hand i skydd av barrikad, Sittande och Liggande.

Tiderna som förekommer är: 8s, 12s, 20s, 35s, 90s resp 165s(dock beroende på match, i varierande ordning).

Antalet skott som skjuts på var avstånd varierar mellan: 6, 12, 18 resp 24skott(alltid med 6skott per magasin/trumma).

15 yard under 48 skotts match. Från SM i PPC 2010 Jönköping

3 yard skytte vid Cupmatch #18 i Piteå.

För mer information besök PPC 1500Piteå Pistolklubb 2013